Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 3, 2020

Hvorfor er det godt for os at holde pauser? Og hvad opnår vi egentlig ved bare 5 minutters stilhed?
Hør om hvad en pause skal indeholde, for at den er mest optimal for os, også på bare 5 minutter.