Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2020

I anden del af interviewet med Tina Bjerg kommer vi ind på, at man godt må sige nej tak til præstationsparadigmet.

Vi taler om, at vi især i moderskabet møder de ufede sider af os selv, og det kan invitere os til at kigge indad og blive mere bevidste om os selv og vores mor-rolle.


Dec 13, 2020

Tina Bjerg er Mentor for Enestående Mødre. Mødre der har valgt at få børn alene med donor insemination.

Vi taler om det bevidste forældreskab, om jagten på at være den perfekte mor, om opgøret med et præstationsparadigme, som ingen kan være i. Vi taler om, hvornår nok er nok, og det er tid at ændre mindset...