Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 29, 2020

Hvorfor har vi så svært ved at sige nej? Hvorfor gør vi noget, som vi egentligt ikke har lyst til? Og hvad er konsekvensen for vores relationer, når vi gør det?
Lyt med i dette afsnit, hvor jeg giver eksempler på pleaseren i forskellige relationer/situationer, og giver mit bud på, hvordan du kommer i gang med at lade være med at please.