Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 20, 2020

Hvad skal vi overhovedet med personlig udvikling?

Hvorfor skal vi udvikle os? Det føles jo sjældent rart! Men det kan være ret vigtigt og din redning for rigtig mange ting i dit liv.
For er der alt for mange såkaldt uhensigtsmæssige situationer i dit liv, så vil du i længden blive for drænet og ked af det til rigtigt at leve det. Så ender du med at være passager i dit eget liv.