Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2020

I anden del af interviewet med Tina Bjerg kommer vi ind på, at man godt må sige nej tak til præstationsparadigmet.

Vi taler om, at vi især i moderskabet møder de ufede sider af os selv, og det kan invitere os til at kigge indad og blive mere bevidste om os selv og vores mor-rolle.