Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 13, 2020

Tina Bjerg er Mentor for Enestående Mødre. Mødre der har valgt at få børn alene med donor insemination.

Vi taler om det bevidste forældreskab, om jagten på at være den perfekte mor, om opgøret med et præstationsparadigme, som ingen kan være i. Vi taler om, hvornår nok er nok, og det er tid at ændre mindset omkring ens egen mor-rolle. Dette er del 1 af et interview i 2 dele.