Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 14, 2020

Dette afsnit kunne også have heddet: "Når andre har modstand på din udvikling/forandring".

Oplever du, at der er nogle områder eller nogle situationer, hvor du ikke bliver hjemme i dig selv og står ved dig selv? Oplever du, at det ofte sker med nogle bestemte eller ét bestemt menneske?

Jeg giver eksempler på forskellige situationer, hvor det kan ske, og hvad du kan gøre ved det. Jeg fortæller også, om hvordan jeg selv måtte tage min egen kraft helt hjem, da en veninde i afmagt overfuste mig på en café, og beskyldninger og projektioner føg om ørerne på os.